Najvažniji zakoni iz područja ugostiteljstva i turizma:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15), (NN 121/16)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; (NN 97/13) ; (NN 158/13) ; (NN 30/14)

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (NN 30/14) ; (NN 89/14) ; (NN 152/14)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15), (NN 121/16)

 

Ostali važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma objavljeni su na Internet stranicama Ministarstva turizma - www.mint.hr.