Direktor - Enco Crnobori

Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, u svom radu je samostalan, odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor organizira i vodi poslovanje Turističkog ureda, zaključuje ugovore, priprema prijedloge godišnjeg plana, brine se o namjenskom korištenju sredstava, odlučuje o zapošljavanju radnika, priprema poslovnu dokumentaciju, prijedloge akata, odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Turističke zajednice.

 

Voditelj za administrativne poslove - Iva Vitasović

Voditelj za administrativne poslove obavlja administrativne i financijske poslove te poslove vezane uz aktivnosti TZ-a. Voditelj administrativnih poslova priprema i distribuira materijale potrebne za održavanje sjednica svih tijela TZ-a, vodi zapisnike, priprema ugovore. U okviru financijskih poslova vodi evidenciju i kontrolu uplate boravišne pristojbe i uplate turističke članarine, te vodi evidenciju svih rashoda i prihoda. 

 

Administrator - Mikella Batalaku

Administrator obavlja administrativne poslove te poslove vezane uz aktivnosti TZ-a. Administrator je zadužen i za internet stranice TZ-a.


Stručni suradnik za projekte – Renata Kuharić

Stručni suradnik za projekte razvija i realizira projekte koji su od zajedničkog interesa TZOM i jedinice lokalne uprave kao i druge projekte koji su predviđeni planom rada i financijskim planom. Prikuplja odgovarajuće  ponude za realizaciju usvojenih projekata te isto tako traži mogućnosti sufinanciranja projekta od strane drugih institucija u zemlji i inozemstvu, priprema prijedlog za njihovu kandidaturu te priprema svu potrebnu projektnu dokumentaciju.


Glavni informator - Ingrid Jukopila

Prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije, te prikupljanje informacija o turističkim potrebama, informiranje turista... neki su od zadataka Informativnog ureda. Informator vodi prijave i odjave turista za područje destinacije, odnosno provjerava i prikuplja podatke o prijavi i odjavi boravka turista, u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi i Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista. Vodi i evidenciju i ažurira podatke o svim obveznicima plaćanja pristojbe, te educira obveznike.

 

Informator - Renata Bradetić

Prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije, te prikupljanje informacija o turističkim potrebama, informiranje turista... neki su od zadataka Informativnog ureda. Informator vodi prijave i odjave turista za područje destinacije, odnosno provjerava i prikuplja podatke o prijavi i odjavi boravka turista, u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi i Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista. Vodi i evidenciju i ažurira podatke o svim obveznicima plaćanja pristojbe, te educira obveznike.