Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) Turistička zajednica Općine Medulin objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.