NAPOMENA:

Sva statistika od 2016. godine na dalje preuzeta je iz aplikacije eVisitor.

 

2019

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po zemljama (na dan 31/03/2020) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po zemljama, s usporedbom 2018. (na dan 31/03/2020) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po vrsti objekata (na dan 31/03/2020) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po podvrsti objekata (na dan 31/03/2020) - PDF

 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2019. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2019. po vrsti objekata - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2019. po podvrsti objekata - PDF


Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2019. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2019. po vrsti objekata - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2019. po podvrsti objekata - PDF

 

 

2018

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po zemljama (na dan 15/01/2019) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po zemljama, s usporedbom 2017. (na dan 15/01/2019) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po vrsti objekata (na dan 15/01/2019) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po podvrsti objekata (na dan 15/01/2019) - PDF

 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po zemljama (na dan 12/10/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po vrsti objekata (na dan 12/10/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po podvrsti objekata (na dan 12/10/2018) - PDF

 

 

2017

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po zemljama (na dan 17/01/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po zemljama, s usporedbom 2016. (na dan 17/01/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po vrsti objekata (na dan 17/01/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po podvrsti objekata (na dan 17/01/2018) - PDF

 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2017. po zemljama (na dan 17/01/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2017. po vrsti objekata (na dan 17/01/2018) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2017. po podvrsti objekata (na dan 17/01/2018) - PDF

 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.07.2017. po zemljama, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.07.2017. po vrsti objekata, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.07.2017. po podvrsti objekata, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017) - PDF


Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2017. po zemljama (na dan 26/07/2017) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2017. po vrsti objekata (na dan 26/07/2017) - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2017. po podvrsti objekata (na dan 26/07/2017) - PDF2016

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. godine po vrsti objekata - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. po mjesecima - PDF

 

 

2015

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.12.2015. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2015. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2015. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.03.2015. po zemljama - PDF

 

 

2014

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po tipu smještaja - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2014. po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2014. po zemljama - PDF

 

 

2013

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po tipu smještaja - PDF

 

 

2012

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po tipu smještaja - PDF

 

 

2011

Dolasci i dolasci turista na Medulin Rivieri 2011. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2011. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2011. godine po tipu smještaja - PDF

 

 

2010

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po tipu smještaja - PDF

 

 

2009

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po tipu smještaja - PDF

 

 

2008

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po zemljama - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po turističkim mjestima - PDF

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po tipu smještaja - PDF