Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Medulin. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća. 

 

Članovi Turističkog vijeća imenovani na četiri godine (2020.-2024.) su:

1. Manuela Kraljević

2. Alex Živković

3. Zinka Moguš Peruško

4. Vjekoslav Ladavac

5. Morena Paulišić

6. Alen Bernobić

7. Igor Benić

8. Roberto Hrelja