Nadzorni odbor koji ima tri člana, od kojih dvoje bira Skupština Turističke zajednice, a jednog imenuje Turistička zajednica Istarske županije, nadzire rad Turističke zajednice općine Medulin.

Nadzorni odbor kontrolira vođenje poslova TZ-a, materijalno i financijsko poslovanje te raspolaganje sredstvima kao i izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana. 

 

U Nadzorni odbor Turističke zajednice općine Medulin izabrani su:

Alina Te

Valentina Buršić

Nataša Prošić (predstavnica Turističke zajednice Istarske županije)