OBJAVA NATJEČAJA: 01/02/2019, GLAS ISTRE

NATJEČAJ TRAJE DO: 18/02/2019

 

U cilju što kvalitetnije pripreme turističke sezone 2019. Turistička zajednica općine Medulin raspisuje

 

NATJEČAJ

za organizaciju sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija

značajnih za turizam


Na natječaj se mogu javiti sportska, kulturna i druga udruženja s statusom pravne osobe, a koja imaju sjedište na području općine Medulin.

 

Uvjeti natječaja:

1. Manifestacija mora zadovoljavati barem jedan od navedenih kriterija:

a) uključuje turiste u aktivno sudjelovanje u manifestaciji

b) ima jaku medijsku podršku na emitivnim tržištima

c) ostvaruje turistička noćenja.

 

Uz prijavu na natječaj mora biti priloženo:

1. Opis manifestacija uz koje je potrebno priložiti slijedeće podatke:

• naziv događaja

• vrsta događanja (navesti: kulturno, sportsko i sl.)

• razina događanja (općinsko, državno, međunarodno)

• vrijeme održavanja (datum, mjesec i godina)

• mjesto održavanja (objekt/lokacija)

• događanje je (novo, tradicionalno)

2. Detaljan troškovnik s izvorima financiranja.

3. Potvrda o registraciji udruge, matični broj i žiro račun te ime odgovorne i kontakt osobe (ukoliko se radi o subjektu koji još nije koristio sredstva TZO Medulin po ovoj osnovi)

4. Promidžbene akcije će se provoditi kroz

• tiskane medije (navesti koje i kada)

• elektronske (navesti koje i kada)

• ostalo - npr. PR aktivnosti, putem plakata, konferencija za tisak i sl.

 

Maksimalni iznos koji jedan klub ili udruga mogu dobiti od TZO Medulin za sufinanciranje svih manifestacija koje kandidira na ovaj natječaj je 10.000 Kn.

Pri odlučivanju o dodjeli financijske potpore prednost će imati one manifestacije koje se održavaju u pred i pod sezoni, odnosno izvan perioda 15.07.-15.08.

Svaki klub ili udruga kojima budu odobrena sredstva od strane TZO Medulin temeljem ovog natječaja imati će obvezu (u odnosu na visinu odobrenih sredstava) osigurati sudjelovanje određenog broja svojih članova u realizaciji manifestacija u organizaciji TZO Medulin.

Prijave će se zaprimati u uredu TZO Medulin u Medulinu, Brajdine 41 zaključno s datumom 18.02.2019. god. radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8-16 h, odnosno mogu se poslati na mail renata.kuharic@tzom.hr zaključno s 18.02.2019.

 

 

Sredstva dodijeljena u 2018. - zapisnik sa sjednice Komisije za manifestacije 11/05/2018

Natječaj 2018.

Sredstva dodijeljena u 2017. - zapisnik sa sjednice Komisije za manifestacije 18/04/2017

Natječaj 2017.

Sredstva dodijeljena u 2016. - zapisnik sa sjednice Komisije za manifestacije 20/04/2016

Natječaj 2016.