EDUKACIJA GRAĐANA U SVEZI SAMOZAŠTITNOG PONAŠANJA

 

Dana 17. ožujka 2015. godine (utorak) održati će se u Banjolama, Čimulje 24, u prostoriji društvenog doma, s početkom u 18 sati edukacija građana u svezi samozaštitnog ponašanja.

 

Edukacija traje oko sat i pol, a dnevni rad edukacije je slijedeći:

 

1.Prikaz stanja sigurnosti za 2014.godinu u Banjolama

2. Edukacija građana o samozaštitnom ponašanju (građani će dobiti savjete na koji način zaštititi svoju imovinu od provala)

3. Edukacija osoba starije životne dobi na temu kaznenih djela Prijevara (savjeti o samozaštitnom ponašanju u vlastitom domu kada postanu lake žrtve prijevara  ili prilikom odlaska u urbane sredine gdje lako mogu postati žrtve drskih krađa i sl)

4. Pitanja građana.

 

Pozivamo sve privatne iznajmljivače da se odazovu edukaciji, obzirom da svi možemo postati žrtve kaznenih djela provala u kuće ili stanove, te raznoraznih prijevara.

 

Edukaciji će od strane policije prisustvovati načelnica Policijske postaje Pula, policijski službenik Odjela prevencije PU istarske, vođa sektora i kontakt policajac.