Svi građani registrirani za pružanje usluga iznajmljivanja u domaćinstvu, obveznici su plaćanja godišnje paušalne boravišne pristojbe i turističke članarine.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; (NN 97/13) ; (NN 158/13) ; (NN 30/14)

 

Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede mjesta na području općine Medulin, definirano je kako boravišna pristojba, prema turističkim razredima, za jedan osnovni krevet, iznosi:

A razred (mjesta Medulin, Premantura, Banjole i Pomer) - 300 Kn,

B razred (mjesto Pješčana uvala) - 255 Kn,

C razred (mjesta Vinkuran i Vintijan) - 210 Kn,

D razred (mjesto Valbonaša) - 150 Kn.

 

Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN152/08) definirano je da iznajmljivači trebaju podmiriti svoje obaveze uplatom tri jednaka obroka s dospijećem na 31.07., 31.08. i 30.09.

 

Boravišnu pristojbu se TZO Medulin uplaćuje na IBAN: HR3410010051726304745, model: 67, poziv na br. primatelja: OIB iznajmljivača, opis plaćanja: Boravišna pristojba za xx. godinu.

 

VAŽNO! 

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) ; (NN 110/15), (NN 121/16)

 

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN152/08) osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je ukupni promet u evidenciji prometa (EP)  tj. ukupni primitak po izdanim računima o naplati. Iznos članarine dobiti ćete množenjem ukupnog prometa sa stopom od:

0,16150% za A razred (mjesta Medulin, Premantura, Banjole i Pomer),

0,14858% za B razred (mjesto Pješčana uvala),

0,12920%  za C razred (mjesta Vinkuran i Vintijan),

0,11628% za D razred (mjesto Valbonaša).

 

Članarinu se TZO Medulin uplaćuje na IBAN: HR9310010051726327157, model: 67, poziv na br. primatelja: OIB iznajmljivača, opis plaćanja: Turistička članarina za xx. godinu.

 

Potrebno je ispuniti i Obrazac TZ te ga, zajedno s dokazom o uplati članarine, dostaviti Poreznoj upravi (Ispostava Pula, tel. 379-700, Carrarina 5, Pula), koja vrši kontrolu naplate članarine, do kraja veljače godine koja slijedi nakon godine za koju uplaćujete. Navedeni obrazac može se kupiti u prodavaonici Narodnih novina.