OPĆINA MEDULIN I SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

             OBJAVILI E-ZNANSTVENU MONOGRAFIJU


"Kulturna baština u turističkoj destinaciji - vrednovanje i održivi
menadžment" naslov je e-znanstvene monografije koju su uredile doc. dr.
sc. Tamara Floričić i Barbara Floričić, univ. spec. oec. Riječ je o
publikaciji koja sadrži  6 znanstvenih radova u kojima autori na
interdisciplinarni način promišljaju pristup vrednovanju i održivom
menadžment kulturne baštine u turističkoj destinaciji. Recenzentice
izdanja su prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović i izv. prof. dr. sc.
Božena Krce Miočić sa Sveučilišta u Zadru. Djelo je rezultat suradnje
Općine Medulin i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na EU projektu
"Arheološki Park Vižula" (2017. - 2019.).

Kulturna baština u turističkoj destinaciji - vrednovanje i održivi 
menadžment - PDF