SVE O SUSTAVU

PROMO VIDEO

 

Informacije o sustavu

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.

Obveznik - vlasnik objekta. Može biti fizička ili pravna osoba. Obveznik može imati više objekata.

Smještajna jedinica - zasebna cjelina unutar objekta u koju se smještaju turisti.

Objekt - smještajni objekt za koji je izdano rješenje o pružanju usluga smještaja. Objekt može biti i stan/kuća stanovnika općine/grada ili stan/kuća za odmor za koje nije potrebno rješenje.

eVisitor koristi oko 300 turističkih zajednica, 60.000 pružatelja usluga smještaja, Hrvatska turistička zajednica, Predstavništva Hrvatske turističke zajednice, Ministarstvo turizma, Ministarstvo uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava i inspekcija, Državni zavod za statistiku te ostali sudionici.

 

Za pristup sustavu dovoljno je bilo koje računalo s pristupom Internetu. Dizajn sustava koristi najnovije tehnologije responzivnog dizajna te se prilagođava veličini ekrana kako bi ga se moglo jednostavnije koristiti.

Stolno ili prijenosno računalo

koje ima instaliran internetski preglednik (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, itd.)

Tablet računalo ili pametni telefon

praktično je riješenje za sve koji su na putu, pa sa sobom ne nose "pravo" računalo

Programsko sučelje (API)

omogućava izravni prijenos informacija između eVisitora i aplikacija koje razvijaju programske kuće - programeri (npr. hotelski informacijski sustav, turističke agencije)

 

Namjena


Prikupljanje i obrada podataka - o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske - u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma.

Prijava i odjava gostiju - od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta - krajnji korisnici informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružatelji usluga smještaja) bit će u mogućnosti putem informacijskog sustava u svako doba samostalno izvršiti prijavu i odjavu gostiju koji borave u njihovim objektima, a što rezultira automatiziranim popisom (knjigom) gostiju na razini svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružatelja usluge smještaja.

Obračun i kontrola naplate boravišne pristojbe - na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacijski sustav za prijavu i odjavu turista automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vrši obračun boravišne pristojbe po pojedinom smještajnom objektu odnosno pojedinom pružatelju usluga smještaja te povezivati izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunavati trenutnu obvezu.

  • Obrada i analiza podataka te izvještavanje u statističke svrhe - navedeno omogućava praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, s odmakom od najviše 24 sata, po jednom ili više kriterija kao što su duljina posjeta, lokacija, spol, dob, država prebivališta i drugo, što će sustavu turističkih zajednica omogućiti provođenje aktivne marketinške politike, a javnosti pružiti aktualne podatke o kretanju turista. S obzirom da će dio tih podataka biti besplatno dostupan putem internetskih stranica, iste će moći koristiti i svi gospodarski subjekti koji pružaju turističke usluge u svrhu prilagodbe svoje ponude čime će se postizati sinergijski učinak svih turističkih dionika na promociju hrvatskog turizma i postizanje konkurentnosti ponude. Dodatno, pristupom bazi podataka omogućit će se i Državnom zavodu za statistiku te znanstveno-istraživačkim institucijama provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor.
  • Međusobna suradnja tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća - putem udaljenog pristupa bazi podataka informacijski sustav za prijavu i odjavu turista omogućava svim zainteresiranim javnim tijelima (Carinska uprava, MINT, MUP i dr.) da prikupljene podatke koriste za ostvarenje svojih zakonom propisanih zadaća, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.
  • Upravljanje destinacijama - dodatnim razvojem modula i povezivanjem s drugim informacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj sustav eVisitor proširit će se i u smjeru poslovne inteligencije čime će se omogućiti još bolje upravljanje destinacijama te turističkom ponudom, ali i integriranim marketinškim aktivnostima svih korisnika sustava.