Turističke  zajednice su interesne zajednice koje je formirala Vlada i Ministarstvo turizma radi poticanja  razvoja turizma. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.

Promocija - glavni alat za povećanje turističkog prometa

Promocija je  jedna od  glavnih zadaća sustava turističkih zajednica. Ona predstavlja  jedan od glavnih alata za povećanje turističkog prometa pa naš TZ, zajedno s poslovnim subjektima (svojim članovima), samostalno, kao i u sklopu aktivnosti Turističke zajednice Istarske županije te Hrvatske turističke zajednice, aktivno promovira svoju  destinaciju pod nazivom Medulin Riviera. Rezultat ovih aktivnosti je stalno povećanje turističkih noćenja koje je u 2011. godini rezultiralo ostvarenjem prvog dvomilijuntnog noćenja, a u 2013. godini ostvarenjem 2.265.000 noćenja čime je naša destinacija postala 4. turistička destinacija u Hrvatskoj, odmah iza Rovinja, Poreča i Dubrovnika. Promotivne aktivnosti koje se poduzimaju su raznolike i mnogobrojne. TZ zajedno s poslovnim subjektima nastupa godišnje na desetak turističkih sajmova na najznačajnijim emitivnim tržištima. Za tu namjenu koriste se promotivne brošure od kojih ja najznačajniji image katalog za čijeg je prvijenca naš TZ dobio laskavu nagradu kao najboljeg u državi. Oglašavanje u stranim medijima je također jedan od najzastupljenijeg oblika udružene promocije i realizira se u suradnji s cijelim sustavom turističkih zajednice te s privatnim sektorom. Internet sve više preuzima glavnu ulogu u promociji i ovdje naš TZ prednjači u načinu i kvaliteti promocije kapaciteta u privatnom smještaju. Osim navedenih, u promotivne aktivnosti spadaju još i prezentacije te suradnja s novinskim kućama.

Atraktivne manifestacije upotpunjuju ponudu

Organizacija manifestacija je također jedna od važnih aktivnost TZ-a, budući da se njima upotpunjuje turistička ponuda te se izravno utječe  na povećanje zadovoljstva boravka gostiju na destinaciji. TZ neposredno organizira  niz manifestacija koje se u sezoni događaju gotovo svakodnevno. Sajmovi poput „Istrian hand made“, „Istra gourmet“ te „Istra mix“,  omogućuju  gostima da se upoznaju s  autohtomnim proizvodima naše regije, od hrane i pića pa do suvenira. Koncerti klasične i zabavne glazbe u sklopu manifestacija „Medulinsko koncertno ljeto“ i „Premantura open air“, u sezoni, pružaju gostima priliku uživati u svim glazbenim žanrovima. Antičke predstave Crispo dočaravaju antičku povijest našeg prostora, dok ih manifestacija Medulinka uvodi u svijet tradicije istarskog naroda. Posebno, međutim, treba, kao izuzetno uspješnu manifestaciju, apostrofirati  „Brodet cup“ koji je u Medulin doveo cijelu plejadu medijskih ličnosti, što je ovaj događaj učinilo prepoznatljivim u cijeloj državi i bio povod i inspiracija mnogim sličnim manifestacijama.

I više od trideset posto prihoda za uređenje mjesta

Prema odredbama Zakona, turističke zajednice 30 posto svojih prihoda izdvajaju za uređenje mjesta, koje transferiraju u proračun općine ili grada, što trenutno iznosi 1.800.000 kuna godišnje. Osim toga, Turistička zajednica općine Medulin stalno izdvaja i dodatna sredstva za tu namjenu. U tom smislu je, dopunskim sredstvima, a od većih projekata, uredila: Rivu u Medulinu, javnu plažu Bijeca, zelene površine u mjestu i fasadu crkve Sv. Agneze. U Premanturi je uređen park na ulazu kao i trg kod društvenog doma. U Banjolama je izgrađena prilazna cesta kampu Indije te teniska igrališta, a u planu je biciklističko pješačka staza do Kamika. U Pješčanoj uvali je izgrađen potporni zid na plaži te rekreativna zona. U Pomeru je uređen mjesni trg te dječje igralište dok je u Vinkuranu u tijeku uređenje igrališta.

Dva informativna punkta i "Medulin info" za turiste i domaće goste

U sklopu informativne djelatnosti, na dva informativna punkta, obavlja se prikupljanje kao i obrada podataka o turističkim dolascima i ostvarenim noćenjima. Prikupljeni podaci koriste i kao osnova za kontrolu naplate boravišne pristojbe. Isto tako se na tim mjestima prikupljaju i obrađuju podaci o kompletnoj turističkoj ponudi na našoj destinaciji, koji se kasnije koriste za informiranje turista direktno na recepcijama punktova, odnosno putem „Informatora", brošure koja se priprema i distribuira svake godine u nakladi od 60.000 primjeraka.

Edukacija sudionika turističkog prometa

Podizanje svijesti i edukacija svih sudionika turističkog prometa o održivom razvoju na destinaciji  također predstavlja važnu zadaću sustava. Od osnivanja turističkog ustroja permanentno se radi na osvješćivanju stanovnika o važnosti očuvanja okoliša. Tako je i ideja o nastanku ekološke akcije „Neka moja Istra blista“ proistekla iz ekoloških aktivnosti koje su se prethodno realizirale u našoj općini, temeljem kojih nam je ponuđeno osmišljavanje i vođenje ove popularne, regionalne, ekološke akcije. Podizanje svijesti o podizanju kvalitete turističkog proizvoda s primjerima iz drugih receptivnih destinacija već se godinama realizira preko lokalne televizije dok je brošura „Turisti stižu“ pomogla privatnim iznajmljivačima u snalaženju u šumi propisa.

www.tzo medulin.org za bolje i transparentnije upravljanje 

Turističkom zajednicom upravljaju njeni članovi, dakle svi oni koji uplaćuju prihode, bilo putem boravišne pristojbe, bilo putem turističke članarine. Upravljanje se vrši direktno, putem predstavnika člana čiji prihodi prelaze najmanje 2% prihoda Zajednici, odnosno posredno, putem predstavnika članova, za one čiji su prihodi ispod navedenog praga. Zakonskim propisom ograničen je, međutim, upravljački udio na najviše 40% predstavnika po pojedinom članu, bez obzira na udio prihoda. Drugim riječima, članovi koji imaju svoje predstavnike u tijelima Zajednice upravljaju direktno, dok ostali čine to putem predstavnika u četiri grupacije: „Ostali smještaj“ (manji hoteli, kampovi i marine), „Turističke agencije“, Privatni iznajmljivači i „Ostali subjekti“ (trgovine, prijevoznici, restorani, barovi, slastičarne itd.). Popis predstavnika po grupacijama nalazi se u meniju „Radna tijela“

Stranice koje sada gledate osmišljene su u Turističkoj zajednici općine Medulin, prve su takve vrste u Hrvatskoj, a namijenjene su svim članovima Turističke zajednice, kako bi njezin rad bio što transparentniji, a  svi njeni članovi imali uvid u njezin rad, planirane aktivnosti i njihovu realizaciju.